Podstawy prawne działanie urzędu

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU


Podstawą działania PUP jest:

  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814),

  2. ustawa z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.),

  3. Regulamin organizacyjny.

Zadania realizowane przez PUP wynikają z przepisów:

  1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645, z późn. zm.),

  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

  3. aktów wykonawczych do ustaw określonych w pkt. 1 i 2 oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Juchimowicz

Data wytworzenia: 2016-10-28

Wprowadzający: Mariusz Juchimowicz

Data modyfikacji: 2017-01-26

Opublikował: Mariusz Juchimowicz

Data publikacji: 2016-11-04